Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltató: Mívesfa Kft. és a Szolgáltató által üzemeltetett www.fajatekwebaruhaz.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.fajatekwebaruhaz.hu weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről történik.

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra,  kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.

A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken
rendelkezésére állunk!

Szolgáltató Adatai:
Kapcsolattartó: Mívesfa Kft.
Adószám: 13156572-1-04
Cím: Orosháza, Táncsics M. u. 24
E-mail: info@fajatekwebaruhaz.hu
Telefon: +36 30/207-1322, +36 30/9388-439
Nyilvántartásba vételi szám: 239/2002
Bankszámlát vezető bank neve: Takarékbank Zrt.
Bankszámlaszám: 53300036-18398249
Kibocsájtó, okmányiroda: Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
Email cím: webrendeles@fajatekwebaruhaz.hu, info@fajatekwebaruhaz.hu

Nyitva tartás:

 • Hétfő: 09-16h
 • Kedd: 09-16h
 • Szerda: 09-16h
 • Csütörtök: 09-16h
 • Péntek: 09-16h
 • Szombat: Zárva
 • Vasárnap: Zárva

1. A webáruház használatával kapcsolatos tájékoztató

1.1. A Szolgáltató webáruházában https://fajatekwebaruhaz.hu regisztrálás nélkül is lehet megrendelést leadni, vásárolni.

1.2 Az adott áru megrendelésének időpontja az-az időpont, amikor Ügyfél a megrendelését online áruházunkon keresztül hozzánk eljuttatja. Ebben az esetben  az ügyfél és a szolgáltató között adásvétel jön létre.

1.3 Megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik, ami munkanapokon 8-16 óra között zajlik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. A 16 óra után leadott anyagokat Szolgáltató következő munkanapi anyagleadásnak tekinti. Amennyiben a megrendelő más szöveget kér a termékre a Szolgáltató a megadott e-mail-re látványtervet küld a Felhasználó részére, mely elfogadása esetén Szolgáltató legyártja az anyagot. Az elfogadott látványtervből gyártott termékek után tartalmi reklamációt a Szolgáltató nem fogad el és annak tartalmáért nem felel.1.4 A megrendelt áru jellemzőiről és a Bruttó/Nettó árakról a Termékoldalról (a konkrét árucikk egyedi információs oldaláról) lehet tájékozódni.

1.5 Ügyfél megrendelése csak akkor lép életbe, ha a Szolgáltatótól az online megrendeléséről automata visszaigazoló e-mailt kap az Ügyfél által beregisztrált e-mail címre. Amennyiben Ügyfél nem kapott ilyen e-mailt akkor valószínűleg nem fejezte be a rendelést, vagy valamilyen technikai hiba történt.

1.6 Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll módjában elkészíteni, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül visszatéríteni.

1.7 Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor!

2. Megrendelés lépései

 • termék kiválasztása
 • kosár használata
 • megrendelés összeállítása
 • termékek, bevitt adatok ellenőrzése, javítása,
 • megrendelés elküldése
 • megrendelés visszaigazolása
 • egyedi játék esetén, árajánlat megküldése
 • Szolgáltató által szerkesztett látványterv elküldése
 • jóváhagyás visszaigazolása

3. Fizetés módok

3.1 A megrendelt termékek ellenértékének kifizetésére:

 • Fizetés „Előreutalással”: az alábbi számlaszámra: Takarékbank Zrt: 53300036-18398249

Előreutalás esetén az online megrendelés napján vagy legkésőbb az azt követő munkanapon a Szolgáltató elküldi a díjbekérőt e-mailben. A díjbekérő tartalmazza a rendelés végösszegét, valamint az átutaláshoz szükséges banki adatokat is.

3.2 A megrendelt termékek gyártása, a Szolgáltató számlájára  való jóváírás után történik.

4. Szállítási feltételek

4.1 A házhoz szállítás szolgáltatással megrendelt termékek esetén a Magyar Posta fogja kézbesíteni a csomagot. A megrendelés leadásakor az Ügyfél köteles olyan valós postai címet megadni ahol munkanapokon 08:00 és 17:00 óra között elérhető és át tudja venni a megrendelt terméket. A pontatlan cím megadása miatt vagy nem postai cím miatt (pl. „a szomszédnak”, nincs házszám, nincs közterület jellegének meghatározása…stb.) keletkező károkért (pl. ismételt kiszállítás költsége) a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

4.2 Szállítási díj előreutalással

 •   5 kg alatt  előre utalással 3500.-
 •   5 kg felett előre utalással 4500.-
 • 10 kg felett előre utalással 5900.-
 • 20 kg felett előre utalással 6900.-

5. Csomag nyomkövetés

5.1 csomagok online nyomkövetés itt

5.2 Szállítási határidők:

 • Raktáron lévő áru postai szállítása megrendelés elküldésétől számított 2-3 munkanap.
 • Egyedi termékek gyártása megbeszélés alapján
 • Ünnepnapok esetén a szállítási idő meghosszabbodhat.
 • Személyes átvétel üzletünkben.

5.3 Szállítással kapcsolatos káresemények és kártérítés:

Ha a postás láthatóan sérült (benyomódott vagy kiszakadt karton) csomagot szállított le akkor kártérítési igény bejelentéssel kell élni a postásnál. A csomagot átvételkor le kell fényképezni, a postástól kérni kell jegyzőkönyv felvételét. Ezt követően jelezni kell a problémát az Szolgáltató ügyfélszolgálatán lehetőleg még aznap, de legkésőbb a következő munkanapon.
b. Ha a sérülést Ügyfél az átvételt követően később vette észre és a csomag tartalma károsodott, akkor az átvétel időpontjától számított 3 naptári nap áll rendelkezésre, hogy jelentsék a problémát a Szolgáltató ügyfélszolgálatának. Amennyiben Ügyfél 3 naptári napnál később jelenti, akkor kártérítési igény nem érvényesíthető.

6. Jótállás (Garancia)

6.1 Kötelező jótállás

6.2. A Szolgáltatót termékeire vonatkozóan a polgári törvénykönyv és a 151/2003. Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.

6.3. A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek az Ügyfél részére történő átadásával, vagy a termék üzembe helyezésével kezdődik.

6.4. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő.

6.5. A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

6.6. Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen.

7 . Elállás 45/2014. (II.26.) számú kormányrendelet

7.1. A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet, az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználót nem illeti meg az elállás joga, mivel Szolgáltató a nyomdai termékeket Felhasználó egyedi utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítja elő személyre szabottan. Kiszállítás esetén amennyiben Felhasználó elégedetlen a kapott termékkel, a csomag átvétele után, írásban jelezheti azt Szolgáltató felé a info@fajatekwebaruhaz.hu e-mail címen. Szolgáltató köteles a megrendelő panaszára egy munkanapon belül érdemben reagálni.

Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Vásárlót terhelik, a portósan (utánvéttel) küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni!

7.2. Szolgáltató esetleges hibás teljesítés esetén a megrendelést maradéktalanul újragyártja az eredeti paraméterekkel.

7.3. A fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát

a. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

7.4. Felhasználónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Felhasználót terheli!

8. Árucsere, levásárlás

8.1. Ha a megvásárolt termék hibátlan és megfelel a vonatkozó Termékoldalon található paramétereknek, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket cserélni. Hibás termék vagy hibás teljesítés esetén a terméket a Szolgáltató köteles a megvásárolt termékkel megegyező paraméterekkel rendelkező másik termékre.

8.2. A Szolgáltató egyedi, feltételekhez kötött levásárlási lehetőséget biztosít mely szerint a megvásárolt termék értéke levásárolható más termékre abban az esetben is, ha a termék hibátlan és a vonatkozó Termékoldalon található paramétereknek is megfelel.

8.3. Levásárlás feltételek: A terméket hibátlan gyári állapotban, gyári csomagolásban vissza kell juttatni az eredeti számlával együtt a Szolgáltató telephelyére. A visszaszállítás költsége az Ügyfelet terheli a portósan (utánvéttel) küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni!

A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően, videó kamerával rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség. (például, hogy a visszaküldött termék sérült vagy hiányos volt.

A visszaszállítást követő 2 munkanapon belül a Szolgáltató bevizsgálja a terméket majd sztornírozza a vásárlásról kiállított számlát amennyiben a termék visszavételre kerül.

Az elállás joga nem illeti meg a fogyasztót, amennyiben a termék kifejezetten a fogyasztó kérésére, az ő által szabott igények alapján, egyedi kérésének megfelelően került előállításra

9. PANASZKEZELÉS RENDJE

9.1. Cégünk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a következő elérhetőségeken jelezheti:

E-mail: info@fajatekwebaruhaz.hu

Postán küldött ajánlott levélben vagy személyesen: 5900 Orosháza, Táncsics Mihály utca 24.

10. Személyes adatok védelme

10.1. A Szolgáltató bizalmasan kezeli az Ügyfél által a https://fajatekwebaruhaz.hu weboldalon megadott adatait. A megrendelő adatai a megrendelés lebonyolításához szükséges információk, melyek a következők lehetnek: megrendelő név, telefonszám, e-mail cím, számlázási cím, szállítási cím, adószám.

10.2. Az online webáruházban a megrendeléskor leadott megrendelő adatokat Szolgáltató nem adja ki harmadik fél számára mely alól egyetlen kivételt képez a szállítási cím, név és telefonszám átadása a futárcégnek amely feltétlenül szükséges házhoz szállításnál.

10.3. Az online webáruházban az Ügyfél saját fiókot hozhat létre, ahol kezelheti a megadott címeit, illetve megtekintheti a régebbi megrendeléseit. A belépéshez szükséges jelszót a Szolgáltató nem tudja és a rendszerben nem is látja. A rendszer viszont lehetőséget ad a Szolgáltatónak, hogy új jelszót hozzon létre az Ügyfélnek, de ekkor sem látható a Szolgáltató számára a régi -Ügyfél által megadott- jelszó. A Szolgáltató által történő új jelszó létrehozásnak általában akkor van szerepe amikor az Ügyfél elfelejti a jelszót és kéri a Szolgáltatót, hogy hozzon létre egy újat. Javasolt ez esetben, hogy az Ügyfél az új -Szolgáltató által létrehozott- jelszóval történő első belépést követően változtassa meg azt a sajátjára, melyet csak ő ismer.

10.4. A webáruház termékeinek, áraknak a megtekintéséhez nem szükséges regisztrálni

10.5. Az Ügyfél fiók idegenek által történő elérése és az ezekből keletkezett kárért a Szolgáltató nem vállal felelősséget hiszen a belépési adat információk kizárólag az Ügyfél tulajdonában vannak.

11. Hírlevél szolgáltatás

11.1. Szolgáltató kizárólag a https://fajatekwebaruhaz.hu webáruházban regisztrált Ügyfeleknek küld hírlevelet alkalmanként. kb. havonta

11..2. Hírlevél lemondás: Amennyiben Ügyfél nem kíváncsi ezekre az levelekre, akkor lemondhatja a hírlevél szolgáltatást a hírlevél alján található lemondás linkre kattintva.

12. Szerzői jogok

12.1. A Szolgáltató tulajdona alatt álló https://fajatekwebaruhaz.hu és az összes egyéb felületeken megjelenő írásos és képi tartalom szerzői jogvédelem alatt áll!
Bármilyen részleges vagy egész képi, írásos vagy stílusbeli másolás, csak a Szolgáltató írásos engedélye után lehetséges.